Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Konzultace

Hygienická problematika všech druhů provozoven v rámci preventivního řízení při zakládání provozoven (stavební řízení) – návrhy dispozičního uspořádání, vybavení prostor (hotely, ubytovny, restaurace, mateřské školy, kuchyně, výrobny, prodejny, dílny a další provozy).

Kontroly stávajících provozoven, návrhy odstranění závad a změn v souladu s požadavky platné legislativy ČR a EU.

Návrhy úprav a změn v rámci rozšíření, či změny sortimentu.

Odborná pomoc pro začínající podnikatele (vše od A do Z pro Vaše podnikání z hygienického hlediska).

Další konzultace dle dohody nebo potřeb klienta.

Konzultace na místě jsou prováděny dle požadavků a potřeb klienta.