Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Odborné posudky

Vypracování odborného posudku dle požadavků klienta. Jedná se o posudky, či odborná vyjádření k celé široké škále hygienické problematiky.