Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Provozní řády

Vypracování provozního řádu, včetně sanitačního řádu přímo na míru konkrétní provozovně.

Povinnost vypracovat provozní řád mají ze zákona:

  • ubytovací zařízení (hotely, ubytovny)
  • provozovny péče o tělo a pleť (kadeřnictví, manikúry, pedikúry, solária, masáže, fitness, bazény, sauny, vířivky, apod.)
  • koupaliště a bazény
  • školy a školky
  • zdravotnická zařízení
  • zařízení sociálních služeb
  • výrobci pitné vody (např. odběr vody ze studny při podnikání)
  • potravinářské provozy v rámci systému HACCP

Modifikace (nebo vytvoření nového) provozního řádu ubytoven v souvislosti s vyplácením dávek ve hmotné nouzi pro ubytované od Úřadu práce.

V této souvislosti je nutno nechat nově schválit provozní řád ubytovny, který musí být v souladu s novelou zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, a to konkrétně s novým § 21a. Toto platí v případě, že v ubytovně je poskytováno ubytování na dobu delší než 2 měsíce v období 6 měsíců po sobě jdoucích. Provozovatel potřebuje získat potvrzení, že ubytovna vyhovuje hygienickým zásadám.