Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Služby na klíč

Jedná se o komplexní zpracování veškeré hygienické problematiky, vztahující se k činnosti klienta.

Například:

  • Komplexní zpracování hygienické problematiky zařízení – počínaje návrhem dispozičního uspořádání a vybavení provozu, přes vypracování žádosti o vydání stanoviska, až po jednání s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienická služba). Následně jsou zpracovány další zákonné povinnosti provozovatele dle druhu zařízení – např. oznamovací povinnost, systém HACCP, kategorizace prací, provozní řády atd.
  • Stanovení podmínek pro rozšíření, či změnu sortimentu, vypracování modifikace systému HACCP.
  • Návrhy nápravných opatření při zákazu, či omezení činnosti, jednání s příslušnými orgány státní správy.
  • Zpracování systému kritických bodů – HACCP nebo postupů, založených na principech HACCP, včetně kontroly zařízení a návrhu odstranění závad a následně i školení hygienického minima personálu, včetně zaškolení do systému HACCP.
  • Návrhy na zařazení prací do kategorií, včetně kontroly pracoviště s návrhem odstranění závad.
  • Modifikace provozních řádů v souladu s novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (podklad pro Úřady práce v souvislosti s dávkami v hmotné nouzi)