Hygiena – konzult

služby soukromého hygienika

Nabízené služby

Konzultace veškeré hygienické problematiky:

  • zakládání provozoven (dispoziční uspořádání, vybavení prostor, konzultace přímo na místě)
  • konzultace na místě (kontrola provozovny, návrh odstranění závad atd.)
  • odborná pomoc pro začínající podnikatele (vše od A do Z pro Vaše podnikání)

Služby na klíč (komplexní zpracování veškeré hygienické problematiky, vztahující se k činnosti klienta)

Zastupování klientů v rámci stavebního řízení, či při získání dalších rozhodnutí OOVZ (hygienická stanice, případně i veterinární správa – provozní řády, HACCP apod.)

Provozní řády (ubytovacích zařízení, provozů péče o tělo, zdravotnických zařízení, pro zařízení sociálních služeb, škol a školek, studen, atd.)

Komplexní zpracování systému HACCP (zpracování veškeré dokumentace, včetně zaškolení do systému a školení hygienického minima)

Školení hygienického minima v provozovně klienta

Odborné posudky dle zadání klienta

Značení potravin v souladu s platnou legislativou, včetně alergenů

Kategorizace prací

Další služby dle dohody